V tomto krátkém článku na pokračování, který se týká vazeb used to a be used to, začneme první zmíněnou vazbou.

Úkol číslo 1 : přehrajte si tento krátký videoklip - used to, snažte se soustředit na to, co se ve videoklipu děje – někdo procházi fotky v albu, obrací stránku po stránce a vzpomíná

Úkol číslo 2: přehrajte si videoklip znovu, tentokrát se snažte zachytit co nejvíce známých slov (titulky Vám určitě pomohou) - this, my, dream, childhood, atd. Pro pokročilé studenty to nebude problém, začátečníci použijí svého kamaráda – slovník.

Úkol číslo 3: přijít na to, co znamená vazba used to; Stále Vám překlad nedává smysl? Možná je to tím, že tápete jak správně přeložit onu vazbu used to. Use znamená používat, ovšem to moc nedává smysl v tomto konkrétním kontextu.

Vyjděte z úkolu 1 – někdo obrací stránku po stránce v albu a … a vzpomíná. Vžijte se do situace, kdy držíte v rukou album a ukazujete někomu fotky z Vašeho dětství. Nebo kdy se se svým starým známým procházíte místy, kterými jste se procházeli za mlada. Co při tom v češtině asi říkáte, kromě “jak ten čas letí”? Odhadnul bych, že to bude něco jako … “Tak tohle býval náš dům.”, “Tady jsem chodíval do školy.”, “Tady na rohu na mě vždycky čekával Pepíček/Anička.”, atd. Takže tady máme …býval, chodíval, čekával… A to je celé tajemství vazby used to.

Jak by jste tedy přeložili výše zmíněné věty “Tak tohle býval náš dům.”, “Tady jsem chodíval do školy.”, “Tady na rohu na mě vždycky čekával Pepíček/Anička.”.

Vazba used to se používá k popisu něčeho, co bylo běžné v minulosti, co člověk dělával, koho potkával, s kým si hrával, ovšem nyní je to již daleká minulost, nyní to už nedělá, s oním člověkem se nepotkává a dávno si s ním nehraje. Prostě to všechno odvál čas.

Pro kontrolu uvádím překlad výše zmíněných vět: This used to be my house. I used to attend school here. Pepicek/Anicka used to wait for me on the corner here.

A jak vypadají další typy vět? Otázka, oznamovací věta záporná? Prozkoumejte následující vzorec. Zjistíte, že nejde o nic jiného, než o základní pravidla vztahující se k tvoření otázek a oznamovacích vět v minulém prostém času. V otázce a záporné oznamovací větě jsou možné dva tvary – use to/used to.

DID YOU USE TO ________?

YES, I DID. I USED TO ________.

NO, I DIDN´T. I DIDN´T USE TO _________?

Nyní byste si uvedený vzorec měli několikrát procvičit. Opakování matka moudrosti. I used to do it a lot when I was studying English.

Na závěr si možna říkáte, že se bez vazby used to obejdete. Že stačí použít prostý čas minulý. Na místo “This used to be my childhood dream.” by stačilo říct prostě jen “This was my childhood dream.”. To je sice pravda, ale zkuste si říct v češtině věty “To býval můj dětský sen.” a “To byl můj dětský sen.”. První verze zní uším tak nějak poetičtěji a jakoby více ukazovala na to, že ty časy se už nevrátí. Nezdá se Vám?