V tomto článku se podiváme na to, jak se dá využít video při výuce jazyka. V našem případě použijeme scénu z filmu Apollo 13, ve kterém hlavní roli ztvárnil vynikající herec Tom Hanks, jeden z nejslavnějších herců současnosti. Video je tak aktuální a pro studenty přitažlivé. Scéna zachycuje skupinu lidí během večírku. Tedy situace rovněž velmi oblíbená. Cílem je navodit u studentů pocit, že jsou součástí scény a tím dosáhnout motivace účastnit se aktivně začátku hodiny. Nenásilnou formou jsou procvičeny různé gramatické jevy (časy, způsobová slovesa, tvoření otázek, tázací zájmena, atd.). Studenti se rovněž naučí nová slovíčka týkající se popisu pokoje nebo domu.

Odkaz na zmiňovanou scénu z filmu naleznete zde: apollo13

Lesson Plan – začátek hodiny

  1. Před prvním spuštěním videa vyzvěte studenty, aby se snažili zapamatovat si co nejvíce věcí, které ve scéně uvidí. Po skončeni studenti jmenují nejméně 10 věcí. Pokud je už nic nenapadá, můžete se jich sami zeptat: Was there a baseball bat? Was there a fridge? Was there anybody wearing something on his head? nebo se schválně můžete zeptat na věc, která ve scéně nebyla: Was there a TV? Následně můžete studenty naučit nová slova – napadá mě třeba wordlist  in the house, room a podobně. Aktivita v této fázi je vhodná pro studenty všech úrovní. Tedy již začátečníci mohou takto s videem pracovat a pomalu nechávat své uši přivyknout skutečné angličtině v reálné situaci. Pro pokročilé studenty je to dobré zahřívací kolo.
  2. Video přehrajte znovu. Tentokrát však zastavujte video vždy, když se ve scéně děje něco zajímavého a nechte studenty, aby se vžili do role jednoho z herců a vymýšleli, co asi tak může v dané situaci říkat. Např. na začátku vstupuje T.Hanks s bednou pod paží. Studenti se mohou vžít do jeho role a říkat věty typu: So, I´m here. I´ve got a box full of the champagne. Vžít se mohou také do jiných herců, např. žena v oranžovém se seznamuje s T.Hanksem a může pronášet věty: Hi, nice to meet you. nebo It´s been a long time since I saw youYou´ve got a lovely house. Haven´t we met before? atd. Chce to jen popustit uzdu fantazii. Studenti, kteří s tím mají problém budou potřebovat pomoci tak, že možné věty budete říkat v češtině a oni je přeloží. Tak projděte celé video. V této fázi je to více méně na studentech, jaké věty vymyslí, oni si aktivitu řídi, vy dohlížíte. Tato fáze je opět vhodná pro studenty všech úrovní. Je jasné, že začátečníci budou vytvářet jen velmi jednoduché věty a často za vaší asistence.
  3. Video přehrajte znovu. Tentokrát budete aktivitu vést vy. Najděte ve videu pár situací, na které by se daly vymyslet věty za použití gramatiky, kterou chcete procvičit (třeba gramatika z minula). Např. procvičení časů – I see you´ve got pictures of the Moon here. Have you ever been to the Moon. When did you fly there? You have never told me. Atd.Možností je nepřeberné množství, chce to jen nápaditost ze strany učitele. Navíc takto studentům ukážete, že se daná gramatika opravdu v praxi používá. Tato fáze je vhodná pro všechny úrovně.
  4. V poslední fázi můžete video přehrát s titulkami a studenti se je snaží přeložit za vaší asistence. Ve dvojicích také mohou třeba zkusit zahrát momenty z videa. Tato fáze se již hodí spíše pro pokročilejší studenty.

Následovat může konverzace třeba na téma parties apod. Různých variant je mnoho. Toto je jen jedna z nich.

V praxi se mi tento druh aktivity velmi osvědčil. Studenti jsou vtažení do děje, sami tvoří věty, protože vcítit se do role herce je pro ně docela zábavné. Pokud máte ve skupině nějakého šprýmaře, pak se těšte na věty, které vymyslí. Určitě se pobavíte a hodina nezačne tradičním Ok, so what were you doing at the weekend?.

Tato aktivita je však trochu náročnější na technické vybavení a vyžaduje notebook. Nicméně již není raritou potkat takto vybavené učitelé.

Budu rád, pokud vám tato aktivita pomůže spestřit vaše hodiny a poskytne vám tak inspiraci.