CONVERSATION:

A: This cake was very yummy.
B: I´ll buy one more piece for you.
A: No, thanks, I´ve had enough. And it´s too expensive.

Malé, ale šikovné… Tak to by se dalo říct i o anglických slovech enough a too (klikni pro výslovnost), o kterých si dnes něco řekneme. Obě slova se v anglickém jazyce hojně používají a to jak v mluveném, tak i psaném projevu.

Is you coffee hot enough? (příd.jm.)

He didn´t work hard enough. (příslovce)

We have enough bread. (podst.jm.)

They don´t have enough food.

Slovo enough je nejčastěji překládáno jako „dost“ a jak je vidět na příkladech, používá se před přidavným jménem nebo příslovcem. Hojně se také používá před podstatným jménem. V tomto případě je slovosled stejný jako v češtině.

Anglické slovo too je součástí prvních slovíček, které se studenti učí, když s angličtinou začínají. Překlad je jednoduše „také“. Během dalšího studia jazyka se však brzý dovědí, že dalším významem je „příliš“. A právě o tento význam nám zde půjde.

This coffee is too hot. (příd.jm.)

He works too hard. (příslovce)

Z příkladu je vidět, že too se používá před přídavným jménem a příslovcem. Pravý opak oproti enough.

Další použití:

Enough a too spolu s přídavným jménem mohou být následovaná „for someone/something“:

She isn´t experienced enough for this job.

The coffee is too hot for me.


Také můžeme použít infinitiv s TO po enough a too spolu s příd.jm./příslovcem:

The coffee was too hot to drink.

She isn´t old enough to get married.


Na závěr snad jen zmíním slovo very, se kterým je často zaměňováno slovo too. Very znamená „velmi“ a vyjadřuje fakt (He speaks very quickly.), kdežto too naznačuje na nějaký problém (He speaks too quickly.).