Porovnávání je základ dobrého výběru. Proto zde uvedu nejběžnější slova používaná právě při porovnávání. Porovnávání stejných nebo podobných vlastností se v AJ označuje jako “comparing“, naopak porovnávání rozdílných vlastností se označuje jako “contrasting“. Ostatně i v českém jazyce najdeme slovo “kontrast“, což znamená rozdíl.

Tato tabulka uvádí některá nejběžnější slova používaná při porovnávání:

  COMPARING

  SAME AS stejně jako
  LIKE jako
  AS…AS tak jako
  AS WELL, TOO, ALSO, EITHER také
  SIMILAR TO podobný něčemu/-komu
  BOTH oba,-ě
  CONTRASTING

  UNLIKE na rozdíl od
  IN CONTRAST TO na rozdíl od
  WHEREAS/WHILE zatím co
  ON THE OTHER HAND na druhou stranu