Přejít na obsah

Archiv

Rubrika: Pro učitelé

CAMPER
CARAVAN
TENT
CRUISER
CRUISE
HIKE
LIDO
MARINA
PATIO
RAMBLER
ROLLER COASTER
SAILING
BACKPACKING
HITCHHIKE
EQUIPMENT
INSECT

Zde si máte možnost vyzkoušet, zda byste uspěli u státní maturity z anglického jazyka. Zkoušku lze skládat ve dvou možných úrovních – lehčí a těžší. Formát se podobá Cambridgeským zkouškám. Zkouška se skládá z několika částí, které mají prověřit znalosti studentů ve všech oblastech jazyka.

Státní maturita z AJ (lehčí) – poslech, čtení a jazyková kompetence – maturitaAJ_lehci_PDF, poslech_ZIP_lehci (zip soubor je třeba u sebe v počítači rozbalit)

Státní maturita z AJ (těžší) – poslech, čtení a jazyková kompetence – maturitaAJ_tezsi PDF, poslech_ZIP_tezsi.

Jak se z válečného veterána stane uznávaný světový učitel jazyků číslo jedna, u kterého se cizímu jazyku učili např. Emma Thompson, Woody Allen, Barbra Streisand, Warren Beatty, Melanie Griffith, Bob Dylan a mnoho dalších? Michelova revoluční a netradiční metoda výuky cizích jazyků přináší pozoruhodné výsledky ve velmi krátkém čase. No řekněte sami. Není to sen každého z vás, kteří se snažíte nějaký ten jazyk naučit? A to nejlepší ještě má přijít. Žádné úkoly, žádne psaní si poznámek, žádné biflování.

Michel Thomas, narozen 3. února 1914 a zemřel 8.ledna 2005, byl polyglot, učitel jazyků a vyznamenaný válečný veterán. Přežil několik nacistických koncentračních táborů a po válce emigroval do Spojených států, kde vyvinul jazykovou metodu známou pod názvem Michel Thomas Method. Ti z vás, kteří jásají, že naučit se anglicky bude nyní hračka, tak vás budu muset zklamat. Pokud byste se chtěli naučit třeba italsky, německy, francouzsky, japonsky nebo řecky, ovšem přes anglický jazyk, pak to není problém. Výukova CD je možno zakoupit třeba na internetu a z vlastní zkušenosti mohu jen doporučit. Vyžaduje to ale dobrou znalost jazyka anglického. Pokud ovšem hledáte, jak se naučit anglicky přes češtinu, tak vás nepotěším. Tato metoda není bohužel lokalizována do českého jazyka. Ale možná by se s tím v budoucnu dalo něco udělat. Zvlášť když mnozí z nás tráví dlouhé hodiny za volantem a tento čas by se dal využít právě ke studiu jazyka touto metodou, která je jak dělaná na poslech třeba v autě. Co myslíte?

Pro více informace o Michelu Thomasovi v anglickém jazyce naleznete zde.

Wanna, gonna a spol…. dnes tedy především wanna. Není co vysvětlovat. Jednoduše WANT TO = WANNA = chtít. Říkáte si, že jde o jednu z mnoha dalších škodolibostí angličtiny týkající se zkracování? Možná je to tak. Ale jednoduše přišla doba, kdy si lidé řekli, že vyslovovat “want to” je prostě nuda a navíc to nějak “z pusy neleze”. Tak je napadlo místo want to říkat wanna. To se ujalo a dnes v běžné mluvené angličtině skoro nic jiného než wanna neuslyšíte. Můžete namítnout, že jde o nespisovný výraz, což máte pravdu, pokud jde o psanou angličtinu. Takže obchodnímu partnerovi bych do e-mailu opravdu nepsal: “I wanna meet you.” (Chci se s vámi setkat.). Pokud jde ovšem o mluvenou angličtinu, pak bych neřekl, že je tento výraz vyloženě nespisovný. Když vezmeme v úvahu, že ho běžně používá i americký prezident ve svém oficiálním projevu, viz. video 1. Říkáte si tedy, že je to jen rozmar těch omezených američanů, kteří si libují ve zkracování, aby si jen opět něco usnadnili. Nenechte se však mýlit, i v britské angličtině má wanna své místo.

Ať už se vám wanna líbí nebo ne, pokud chcete rozumět a být porozumění, potom byste ho mohli potřebovat a bude dobré, když ho pozvete dál do místnosti, které se říká paměť (snad tam ještě nebude obsazeno).

Další příklad, na kterém si mimochodem můžete dobře nacvičit výslovnost, najdete v písni Keitha Urbana – Tonight I wanna cry. Z jakého důvodu chce Keith dnes večer plakat, tak to se asi ve videu nedozvíte, ale na druhou stranu uslyšíte praktickou ukázku použíti výrazu wanna.

Pro ty z vás, kteří s angličtinou teprve začínají: Možná si myslíte, že se vás wanna zatím netýká, ale pozor! Opak je pravdou. Zahrněte ho tedy také raději mezi své kamarády.

No, a pokud vás wanna neodradilo a chtěli byste se dozvědět důvod proč je Keith smutný a pláče, tak si můžete celou píseň poslechnout a text písně přečíst zde. Pokud narazíte na další ukázky použití wanna, budu rád, když se zde o ně podělíte. Třeba formou odkazu v komentáři.

Každý se domnívá, že anglický a český jazyk je naprosto rozdílný. Je to tak, pokud jde například o zařazení obou jazyků v systému jazykových skupin. Zatímco čeština patří mezi jazyky slovanské, angličtinu nalezneme ve skupině jazyků románských. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že oba jazyky nemají dohromady nic společného. To možná platí pro gramatickou strukturu, ale co takhle podívat se na slovní zásobu? Možná budete překvapení, kolik společných slov naleznete. Třebaže neznějí úplně stejně jako v našem rodném jazyce, podobnost je na první pohled patrná. Je to dáno původem těchto slov, který má své kořeny v latině. Oba jazyky, jak čeština i angličtina, z latiny přejaly mnoho slov, podobnost je tedy na místě.

ČJ AJ etymologie
Korektní Correct Lat. corrigere
Komplexní Complex Lat. complexus
Populární Popular Lat. popularis
Linie Line Lat. linea
Mínit Mean Germánský původ
Pres Press Lat. Pressare
Realita Reality
Škola School Lat.
Muset Must
Farma Farm Lat. firmare
Raději Rather
Papír Paper Lat. papyrus
Grupa Group
Musika Music Řečt.
Produkt Product Lat. Productum
Šortky Shorts
Idea Idea Řečt. Idea
Kompletní Complete Lat. Complere
Centrum Centre Lat. Centrum
Problém Problem Řečt. Problema
Servírovat Serve Lat. Servire
Minuta Minute Lat. Minuta
Speciální Special Lat. Specialis
Mapa Map Lat. Mappa
Fakt Fact Lat. Factum
Mašina Machine Řečť. makhana
Plán Plan Franc. Plant
Figura Figure Lat. Figura
Systém System Lat. Systema
Test Test Lat. Testu, testum
Finální Final Lat. Finalis
Oceán Ocean Řečt. Okeanos
Posice Position Lat. Positio
Materiál Material Lat. Materialis
Generální, obecný General Lat. Generalis
Signál Signal Lat. Signale
Typ Type Lat. Typus
Representovat, představovat Represent Lat. Repraesentare
Región Region Lat. Regio
Energie Energy Řečt. Energeia
Fráze Phrase Řečt. Phrasis
Rolovat Roll Lat. Rotulus
Banka Bank Lat. Banca
Kolekce Collection Lat. Collectare
Kontrola Control Lat. Contrarotulare
Melodie Melody Řečt. Melos
Syn Son Germánský původ
Symbol Symbol Lat. Symbolum
Moment Moment Lat. Momentum
Trable Troubles Lat. Turbidus
Observatoř Observe Lat. Observare
Sekce Section Lat. Sectio
Kapitán Captain Lat. Capitaneus
Proces Process Lat. Processus
Praktikovat Practice Middle English
Separovat Separate Lat. Separare
Charakter Character Řečt. Kharakter
Perioda Period Řečt. Periodos
Moderní Modern Lat. Modernus, modo
Planeta Planet Lat. Planeta
Student Student Lat. Studere
Determinovat Determine Lat. Determinare
Šance Chance Lat. Cadere
Selektovat Select Lat. Seligere
Totální Total Lat. Totalis
Nos Nose Západogermánský p.
Proklamovat Claim Lat. Clamare
Originál Original Lat. Originalis
Diskutovat Discuss Lat. Discutere
Instantní, okamžitý instant Lat. instare

Podobnost některých slov z tabulky je pozoruhodná. Liší se třeba jen výslovností. Původ podobných slov je většinou v latině, jak jsem již zmínil.

V souvislosti s podobnými slovy v českém a anglickém jazyce mám jednu radu. Pokud se vám někdy stane, že si zrovna nebudete moci vzpomenout na nějaké anglické slovíčko, zkuste se zamyslet na tím, zda neexistuje v českém jazyce nějaké podobné slovo, většinou znějící hodně sofistikovaně. Protože zrovna taková slova jsou většinou přejatá z latiny, tudíž jejich ekvivalent v angličtině je dost dobře možné intuitivně uhodnout.

Všimněte si třeba jen tří slov v odstavci, který jsem zrovna napsal.

sofistikovaný – složitý, promyšlený, propracovaný – v aj. = sofisticated

ekvivalent – rovnocenny, stejný – v aj. = equivalent

intuitivní – chápající, vciťující se, bez dlouhého racionalního uvažování – v aj. = intuitive

Protože jsem chtěl alespoň jednou v životě vypadat trošku důležitě, rozhodl jsem se použít právě tato slova, která znějí dost formálně a v běžném hovoru se jim v češtině spíše vyhýbáme. Naopak je tomu však v anglickém jazyce, kde jsou slova sofisticated, equivalent a intuitive běžně používaná.

George Bernard Shaw described Britain and America as “two countries divided by a single language.” Common roots and, above all, common language does not necessarily grant common culture. Subtle cultural differences have a much more significant impact on British-US communication than the relatively minor linguistic ones.

According to book by Kate Fox, most Britons dislike “hard sell” in advertising and marketing, which they associate with Americans. She also writes that the English, unlike Americans, distrust salespeople and do not express their complaints directly.

Privacy is highly valued by the British, who can be shocked by Americans´ apparent wish to talk to everyone they meet. Americans often comment on the indirectness of British communication. It would save ourselves and everybody else a great deal of trouble, if the British were a bit more direct and upfront. For the British, American directness is seen as a sign of rudeness and of a lack of education.

Being asked about his own experience, intercultural expert Patrick Schmidt explains, “When I started to work in Germany, I found most of my colleagues were British. Since we spoke the same language, I assumed that it would be easy to connect with them. Yet, with time, I noticed there were subtle differences in their communication style that surprised me. For example, it never occurred to me that an accent could give an indication that you went to an exclusive “public” school and not to a state school. My American upbringing of  “all men are equal” made me blind to class status. It took me several years to start to understand the British mindset.”

This example might well illustrate what G.B.Shaw meant with his quote.

* Převzato z časopisu Business Spotlight

V první části tohoto miniseriálu jsme se zabývali vazbou used to. Dnes se podíváme na vazbu to be used to.

Opět začneme krátkým videem z filmu Apollo 13, ve kterém hlavní roli ztvárnil výborný herec Tom Hanks. Video spustíte kliknutím na tento odkaz – videoklip – to be used to.

Tentokrát jde o velmi krátkou ukázku. Party pořádaná na počest přistání Armstronga na Měsíci skončila. Poslední hosté zrovna odešli a pan Lovell (Tom Hanks) je spolu se svou manželkou na terase svého domu. Je zaměstnán pozorováním Měsíce, když v tom přichází jeho manželka a říka: “You´re drunk, Lovell.” (Jsi opilý, Lovelle.). Tom Hanks na to odvětí, “Yeah, I´m not used to the champagne.” (Jo, nejsem zvyklý na šampaňské.). Máme tady tedy frázi to be used to s významem být zvyklý. Oproti used to je tady navíc sloveso to be v příslušné osobě. Pro jednotlivé osoby v kladné a záporné oznamovací větě tedy platí:

I´m (not) used to the champagne.

You´re (not) used to the champagne.

He, She, It´s (not) used to the champagne.

We, You, They´re (not) used to the champagne.

Nyní si zkuste říct pár vět, popisujících na jaké věci jste/nejste zvyklí – I´m used to the… /I´m not used to the …

“I´m used to my car. I´m not used to this town.”

Co když budete ale chtít říct, že jste/nejste zvyklí na nějakou činnost, ne věc. Potom je nutné si pamatovat, že po vazbě to be used to má sloveso vždy ING tvar.

“Tom Hanks is not used to drinking the champagne.”, “I´m used to driving my car.”, “I´m not used to living in this town.”.

Zkuste odpovědět na otázku co jste zvyklí dělat – “What are you used to doing?”

V souvislosti s vazbou být zvyklý je dobré si zapamatovat také výraz get used to, v minulosti got used to - zvyknout si. “I don´t like it but I can get used to it.” (Nelíbí se mi to, ale mohu si na to zvyknout.) , “I´ll never ever get used to it.” (Na to si nikdy v životě nezvyknu.).

V tomto krátkém článku na pokračování, který se týká vazeb used to a be used to, začneme první zmíněnou vazbou.

Úkol číslo 1 : přehrajte si tento krátký videoklip - used to, snažte se soustředit na to, co se ve videoklipu děje – někdo procházi fotky v albu, obrací stránku po stránce a vzpomíná

Úkol číslo 2: přehrajte si videoklip znovu, tentokrát se snažte zachytit co nejvíce známých slov (titulky Vám určitě pomohou) - this, my, dream, childhood, atd. Pro pokročilé studenty to nebude problém, začátečníci použijí svého kamaráda – slovník.

Úkol číslo 3: přijít na to, co znamená vazba used to; Stále Vám překlad nedává smysl? Možná je to tím, že tápete jak správně přeložit onu vazbu used to. Use znamená používat, ovšem to moc nedává smysl v tomto konkrétním kontextu.

Vyjděte z úkolu 1 – někdo obrací stránku po stránce v albu a … a vzpomíná. Vžijte se do situace, kdy držíte v rukou album a ukazujete někomu fotky z Vašeho dětství. Nebo kdy se se svým starým známým procházíte místy, kterými jste se procházeli za mlada. Co při tom v češtině asi říkáte, kromě “jak ten čas letí”? Odhadnul bych, že to bude něco jako … “Tak tohle býval náš dům.”, “Tady jsem chodíval do školy.”, “Tady na rohu na mě vždycky čekával Pepíček/Anička.”, atd. Takže tady máme …býval, chodíval, čekával… A to je celé tajemství vazby used to.

Jak by jste tedy přeložili výše zmíněné věty “Tak tohle býval náš dům.”, “Tady jsem chodíval do školy.”, “Tady na rohu na mě vždycky čekával Pepíček/Anička.”.

Vazba used to se používá k popisu něčeho, co bylo běžné v minulosti, co člověk dělával, koho potkával, s kým si hrával, ovšem nyní je to již daleká minulost, nyní to už nedělá, s oním člověkem se nepotkává a dávno si s ním nehraje. Prostě to všechno odvál čas.

Pro kontrolu uvádím překlad výše zmíněných vět: This used to be my house. I used to attend school here. Pepicek/Anicka used to wait for me on the corner here.

A jak vypadají další typy vět? Otázka, oznamovací věta záporná? Prozkoumejte následující vzorec. Zjistíte, že nejde o nic jiného, než o základní pravidla vztahující se k tvoření otázek a oznamovacích vět v minulém prostém času. V otázce a záporné oznamovací větě jsou možné dva tvary – use to/used to.

DID YOU USE TO ________?

YES, I DID. I USED TO ________.

NO, I DIDN´T. I DIDN´T USE TO _________?

Nyní byste si uvedený vzorec měli několikrát procvičit. Opakování matka moudrosti. I used to do it a lot when I was studying English.

Na závěr si možna říkáte, že se bez vazby used to obejdete. Že stačí použít prostý čas minulý. Na místo “This used to be my childhood dream.” by stačilo říct prostě jen “This was my childhood dream.”. To je sice pravda, ale zkuste si říct v češtině věty “To býval můj dětský sen.” a “To byl můj dětský sen.”. První verze zní uším tak nějak poetičtěji a jakoby více ukazovala na to, že ty časy se už nevrátí. Nezdá se Vám?

V tomto článku se podiváme na to, jak se dá využít video při výuce jazyka. V našem případě použijeme scénu z filmu Apollo 13, ve kterém hlavní roli ztvárnil vynikající herec Tom Hanks, jeden z nejslavnějších herců současnosti. Video je tak aktuální a pro studenty přitažlivé. Scéna zachycuje skupinu lidí během večírku. Tedy situace rovněž velmi oblíbená. Cílem je navodit u studentů pocit, že jsou součástí scény a tím dosáhnout motivace účastnit se aktivně začátku hodiny. Nenásilnou formou jsou procvičeny různé gramatické jevy (časy, způsobová slovesa, tvoření otázek, tázací zájmena, atd.). Studenti se rovněž naučí nová slovíčka týkající se popisu pokoje nebo domu.

Odkaz na zmiňovanou scénu z filmu naleznete zde: apollo13

Lesson Plan – začátek hodiny

  1. Před prvním spuštěním videa vyzvěte studenty, aby se snažili zapamatovat si co nejvíce věcí, které ve scéně uvidí. Po skončeni studenti jmenují nejméně 10 věcí. Pokud je už nic nenapadá, můžete se jich sami zeptat: Was there a baseball bat? Was there a fridge? Was there anybody wearing something on his head? nebo se schválně můžete zeptat na věc, která ve scéně nebyla: Was there a TV? Následně můžete studenty naučit nová slova – napadá mě třeba wordlist  in the house, room a podobně. Aktivita v této fázi je vhodná pro studenty všech úrovní. Tedy již začátečníci mohou takto s videem pracovat a pomalu nechávat své uši přivyknout skutečné angličtině v reálné situaci. Pro pokročilé studenty je to dobré zahřívací kolo.
  2. Video přehrajte znovu. Tentokrát však zastavujte video vždy, když se ve scéně děje něco zajímavého a nechte studenty, aby se vžili do role jednoho z herců a vymýšleli, co asi tak může v dané situaci říkat. Např. na začátku vstupuje T.Hanks s bednou pod paží. Studenti se mohou vžít do jeho role a říkat věty typu: So, I´m here. I´ve got a box full of the champagne. Vžít se mohou také do jiných herců, např. žena v oranžovém se seznamuje s T.Hanksem a může pronášet věty: Hi, nice to meet you. nebo It´s been a long time since I saw youYou´ve got a lovely house. Haven´t we met before? atd. Chce to jen popustit uzdu fantazii. Studenti, kteří s tím mají problém budou potřebovat pomoci tak, že možné věty budete říkat v češtině a oni je přeloží. Tak projděte celé video. V této fázi je to více méně na studentech, jaké věty vymyslí, oni si aktivitu řídi, vy dohlížíte. Tato fáze je opět vhodná pro studenty všech úrovní. Je jasné, že začátečníci budou vytvářet jen velmi jednoduché věty a často za vaší asistence.
  3. Video přehrajte znovu. Tentokrát budete aktivitu vést vy. Najděte ve videu pár situací, na které by se daly vymyslet věty za použití gramatiky, kterou chcete procvičit (třeba gramatika z minula). Např. procvičení časů – I see you´ve got pictures of the Moon here. Have you ever been to the Moon. When did you fly there? You have never told me. Atd.Možností je nepřeberné množství, chce to jen nápaditost ze strany učitele. Navíc takto studentům ukážete, že se daná gramatika opravdu v praxi používá. Tato fáze je vhodná pro všechny úrovně.
  4. V poslední fázi můžete video přehrát s titulkami a studenti se je snaží přeložit za vaší asistence. Ve dvojicích také mohou třeba zkusit zahrát momenty z videa. Tato fáze se již hodí spíše pro pokročilejší studenty.

Následovat může konverzace třeba na téma parties apod. Různých variant je mnoho. Toto je jen jedna z nich.

V praxi se mi tento druh aktivity velmi osvědčil. Studenti jsou vtažení do děje, sami tvoří věty, protože vcítit se do role herce je pro ně docela zábavné. Pokud máte ve skupině nějakého šprýmaře, pak se těšte na věty, které vymyslí. Určitě se pobavíte a hodina nezačne tradičním Ok, so what were you doing at the weekend?.

Tato aktivita je však trochu náročnější na technické vybavení a vyžaduje notebook. Nicméně již není raritou potkat takto vybavené učitelé.

Budu rád, pokud vám tato aktivita pomůže spestřit vaše hodiny a poskytne vám tak inspiraci.

CONVERSATION:

A: This cake was very yummy.
B: I´ll buy one more piece for you.
A: No, thanks, I´ve had enough. And it´s too expensive.

Malé, ale šikovné… Tak to by se dalo říct i o anglických slovech enough a too (klikni pro výslovnost), o kterých si dnes něco řekneme. Obě slova se v anglickém jazyce hojně používají a to jak v mluveném, tak i psaném projevu.

Is you coffee hot enough? (příd.jm.)

He didn´t work hard enough. (příslovce)

We have enough bread. (podst.jm.)

They don´t have enough food.

Slovo enough je nejčastěji překládáno jako „dost“ a jak je vidět na příkladech, používá se před přidavným jménem nebo příslovcem. Hojně se také používá před podstatným jménem. V tomto případě je slovosled stejný jako v češtině.

Anglické slovo too je součástí prvních slovíček, které se studenti učí, když s angličtinou začínají. Překlad je jednoduše „také“. Během dalšího studia jazyka se však brzý dovědí, že dalším významem je „příliš“. A právě o tento význam nám zde půjde.

This coffee is too hot. (příd.jm.)

He works too hard. (příslovce)

Z příkladu je vidět, že too se používá před přídavným jménem a příslovcem. Pravý opak oproti enough.

Další použití:

Enough a too spolu s přídavným jménem mohou být následovaná „for someone/something“:

She isn´t experienced enough for this job.

The coffee is too hot for me.


Také můžeme použít infinitiv s TO po enough a too spolu s příd.jm./příslovcem:

The coffee was too hot to drink.

She isn´t old enough to get married.


Na závěr snad jen zmíním slovo very, se kterým je často zaměňováno slovo too. Very znamená „velmi“ a vyjadřuje fakt (He speaks very quickly.), kdežto too naznačuje na nějaký problém (He speaks too quickly.).