Přejít na obsah

Archiv

Rubrika: Gramatika

This chart shows basic reporting verbs that are used very often. As you can see, it is possible to sort them in six cathegories.

verb object infinitive verb infinitive verb (that) verb gerund verb object preposition gerund verb preposition gerund
advise
encourage
invite
remind
warn
agree
decide
offer
promise
refuse
threaten
admit
agree
decide
deny
explain
insist
promise
recommend
suggest
deny
recommend
suggest
accuse
blame
congratulate
apologize
insist
object = předmět (2.-7.pád); infinitive = sloveso+to; gerund = ing forma slovesa; preposition = předložka

Examples:

They invited all their friends to attend the presentation.

She offered to give him a lift to work.

She agreed (that) we needed to reconsider our plans.

He denied having anything to do with her.

They accused the boys of cheating on the exam.

He apologized for being late.

Wanna, gonna a spol…. dnes tedy především wanna. Není co vysvětlovat. Jednoduše WANT TO = WANNA = chtít. Říkáte si, že jde o jednu z mnoha dalších škodolibostí angličtiny týkající se zkracování? Možná je to tak. Ale jednoduše přišla doba, kdy si lidé řekli, že vyslovovat “want to” je prostě nuda a navíc to nějak “z pusy neleze”. Tak je napadlo místo want to říkat wanna. To se ujalo a dnes v běžné mluvené angličtině skoro nic jiného než wanna neuslyšíte. Můžete namítnout, že jde o nespisovný výraz, což máte pravdu, pokud jde o psanou angličtinu. Takže obchodnímu partnerovi bych do e-mailu opravdu nepsal: “I wanna meet you.” (Chci se s vámi setkat.). Pokud jde ovšem o mluvenou angličtinu, pak bych neřekl, že je tento výraz vyloženě nespisovný. Když vezmeme v úvahu, že ho běžně používá i americký prezident ve svém oficiálním projevu, viz. video 1. Říkáte si tedy, že je to jen rozmar těch omezených američanů, kteří si libují ve zkracování, aby si jen opět něco usnadnili. Nenechte se však mýlit, i v britské angličtině má wanna své místo.

Ať už se vám wanna líbí nebo ne, pokud chcete rozumět a být porozumění, potom byste ho mohli potřebovat a bude dobré, když ho pozvete dál do místnosti, které se říká paměť (snad tam ještě nebude obsazeno).

Další příklad, na kterém si mimochodem můžete dobře nacvičit výslovnost, najdete v písni Keitha Urbana – Tonight I wanna cry. Z jakého důvodu chce Keith dnes večer plakat, tak to se asi ve videu nedozvíte, ale na druhou stranu uslyšíte praktickou ukázku použíti výrazu wanna.

Pro ty z vás, kteří s angličtinou teprve začínají: Možná si myslíte, že se vás wanna zatím netýká, ale pozor! Opak je pravdou. Zahrněte ho tedy také raději mezi své kamarády.

No, a pokud vás wanna neodradilo a chtěli byste se dozvědět důvod proč je Keith smutný a pláče, tak si můžete celou píseň poslechnout a text písně přečíst zde. Pokud narazíte na další ukázky použití wanna, budu rád, když se zde o ně podělíte. Třeba formou odkazu v komentáři.

V první části tohoto miniseriálu jsme se zabývali vazbou used to. Dnes se podíváme na vazbu to be used to.

Opět začneme krátkým videem z filmu Apollo 13, ve kterém hlavní roli ztvárnil výborný herec Tom Hanks. Video spustíte kliknutím na tento odkaz – videoklip – to be used to.

Tentokrát jde o velmi krátkou ukázku. Party pořádaná na počest přistání Armstronga na Měsíci skončila. Poslední hosté zrovna odešli a pan Lovell (Tom Hanks) je spolu se svou manželkou na terase svého domu. Je zaměstnán pozorováním Měsíce, když v tom přichází jeho manželka a říka: “You´re drunk, Lovell.” (Jsi opilý, Lovelle.). Tom Hanks na to odvětí, “Yeah, I´m not used to the champagne.” (Jo, nejsem zvyklý na šampaňské.). Máme tady tedy frázi to be used to s významem být zvyklý. Oproti used to je tady navíc sloveso to be v příslušné osobě. Pro jednotlivé osoby v kladné a záporné oznamovací větě tedy platí:

I´m (not) used to the champagne.

You´re (not) used to the champagne.

He, She, It´s (not) used to the champagne.

We, You, They´re (not) used to the champagne.

Nyní si zkuste říct pár vět, popisujících na jaké věci jste/nejste zvyklí – I´m used to the… /I´m not used to the …

“I´m used to my car. I´m not used to this town.”

Co když budete ale chtít říct, že jste/nejste zvyklí na nějakou činnost, ne věc. Potom je nutné si pamatovat, že po vazbě to be used to má sloveso vždy ING tvar.

“Tom Hanks is not used to drinking the champagne.”, “I´m used to driving my car.”, “I´m not used to living in this town.”.

Zkuste odpovědět na otázku co jste zvyklí dělat – “What are you used to doing?”

V souvislosti s vazbou být zvyklý je dobré si zapamatovat také výraz get used to, v minulosti got used to - zvyknout si. “I don´t like it but I can get used to it.” (Nelíbí se mi to, ale mohu si na to zvyknout.) , “I´ll never ever get used to it.” (Na to si nikdy v životě nezvyknu.).

V tomto krátkém článku na pokračování, který se týká vazeb used to a be used to, začneme první zmíněnou vazbou.

Úkol číslo 1 : přehrajte si tento krátký videoklip - used to, snažte se soustředit na to, co se ve videoklipu děje – někdo procházi fotky v albu, obrací stránku po stránce a vzpomíná

Úkol číslo 2: přehrajte si videoklip znovu, tentokrát se snažte zachytit co nejvíce známých slov (titulky Vám určitě pomohou) - this, my, dream, childhood, atd. Pro pokročilé studenty to nebude problém, začátečníci použijí svého kamaráda – slovník.

Úkol číslo 3: přijít na to, co znamená vazba used to; Stále Vám překlad nedává smysl? Možná je to tím, že tápete jak správně přeložit onu vazbu used to. Use znamená používat, ovšem to moc nedává smysl v tomto konkrétním kontextu.

Vyjděte z úkolu 1 – někdo obrací stránku po stránce v albu a … a vzpomíná. Vžijte se do situace, kdy držíte v rukou album a ukazujete někomu fotky z Vašeho dětství. Nebo kdy se se svým starým známým procházíte místy, kterými jste se procházeli za mlada. Co při tom v češtině asi říkáte, kromě “jak ten čas letí”? Odhadnul bych, že to bude něco jako … “Tak tohle býval náš dům.”, “Tady jsem chodíval do školy.”, “Tady na rohu na mě vždycky čekával Pepíček/Anička.”, atd. Takže tady máme …býval, chodíval, čekával… A to je celé tajemství vazby used to.

Jak by jste tedy přeložili výše zmíněné věty “Tak tohle býval náš dům.”, “Tady jsem chodíval do školy.”, “Tady na rohu na mě vždycky čekával Pepíček/Anička.”.

Vazba used to se používá k popisu něčeho, co bylo běžné v minulosti, co člověk dělával, koho potkával, s kým si hrával, ovšem nyní je to již daleká minulost, nyní to už nedělá, s oním člověkem se nepotkává a dávno si s ním nehraje. Prostě to všechno odvál čas.

Pro kontrolu uvádím překlad výše zmíněných vět: This used to be my house. I used to attend school here. Pepicek/Anicka used to wait for me on the corner here.

A jak vypadají další typy vět? Otázka, oznamovací věta záporná? Prozkoumejte následující vzorec. Zjistíte, že nejde o nic jiného, než o základní pravidla vztahující se k tvoření otázek a oznamovacích vět v minulém prostém času. V otázce a záporné oznamovací větě jsou možné dva tvary – use to/used to.

DID YOU USE TO ________?

YES, I DID. I USED TO ________.

NO, I DIDN´T. I DIDN´T USE TO _________?

Nyní byste si uvedený vzorec měli několikrát procvičit. Opakování matka moudrosti. I used to do it a lot when I was studying English.

Na závěr si možna říkáte, že se bez vazby used to obejdete. Že stačí použít prostý čas minulý. Na místo “This used to be my childhood dream.” by stačilo říct prostě jen “This was my childhood dream.”. To je sice pravda, ale zkuste si říct v češtině věty “To býval můj dětský sen.” a “To byl můj dětský sen.”. První verze zní uším tak nějak poetičtěji a jakoby více ukazovala na to, že ty časy se už nevrátí. Nezdá se Vám?

CONVERSATION:

A: This cake was very yummy.
B: I´ll buy one more piece for you.
A: No, thanks, I´ve had enough. And it´s too expensive.

Malé, ale šikovné… Tak to by se dalo říct i o anglických slovech enough a too (klikni pro výslovnost), o kterých si dnes něco řekneme. Obě slova se v anglickém jazyce hojně používají a to jak v mluveném, tak i psaném projevu.

Is you coffee hot enough? (příd.jm.)

He didn´t work hard enough. (příslovce)

We have enough bread. (podst.jm.)

They don´t have enough food.

Slovo enough je nejčastěji překládáno jako „dost“ a jak je vidět na příkladech, používá se před přidavným jménem nebo příslovcem. Hojně se také používá před podstatným jménem. V tomto případě je slovosled stejný jako v češtině.

Anglické slovo too je součástí prvních slovíček, které se studenti učí, když s angličtinou začínají. Překlad je jednoduše „také“. Během dalšího studia jazyka se však brzý dovědí, že dalším významem je „příliš“. A právě o tento význam nám zde půjde.

This coffee is too hot. (příd.jm.)

He works too hard. (příslovce)

Z příkladu je vidět, že too se používá před přídavným jménem a příslovcem. Pravý opak oproti enough.

Další použití:

Enough a too spolu s přídavným jménem mohou být následovaná „for someone/something“:

She isn´t experienced enough for this job.

The coffee is too hot for me.


Také můžeme použít infinitiv s TO po enough a too spolu s příd.jm./příslovcem:

The coffee was too hot to drink.

She isn´t old enough to get married.


Na závěr snad jen zmíním slovo very, se kterým je často zaměňováno slovo too. Very znamená „velmi“ a vyjadřuje fakt (He speaks very quickly.), kdežto too naznačuje na nějaký problém (He speaks too quickly.).