Přejít na obsah

Archiv

Archiv pro April, 2011

Zde si máte možnost vyzkoušet, zda byste uspěli u státní maturity z anglického jazyka. Zkoušku lze skládat ve dvou možných úrovních – lehčí a těžší. Formát se podobá Cambridgeským zkouškám. Zkouška se skládá z několika částí, které mají prověřit znalosti studentů ve všech oblastech jazyka.

Státní maturita z AJ (lehčí) – poslech, čtení a jazyková kompetence – maturitaAJ_lehci_PDF, poslech_ZIP_lehci (zip soubor je třeba u sebe v počítači rozbalit)

Státní maturita z AJ (těžší) – poslech, čtení a jazyková kompetence – maturitaAJ_tezsi PDF, poslech_ZIP_tezsi.

This post is password protected. To view it please enter your password below:


This post is password protected. To view it please enter your password below:


This post is password protected. To view it please enter your password below:


This chart shows basic reporting verbs that are used very often. As you can see, it is possible to sort them in six cathegories.

verb object infinitive verb infinitive verb (that) verb gerund verb object preposition gerund verb preposition gerund
advise
encourage
invite
remind
warn
agree
decide
offer
promise
refuse
threaten
admit
agree
decide
deny
explain
insist
promise
recommend
suggest
deny
recommend
suggest
accuse
blame
congratulate
apologize
insist
object = předmět (2.-7.pád); infinitive = sloveso+to; gerund = ing forma slovesa; preposition = předložka

Examples:

They invited all their friends to attend the presentation.

She offered to give him a lift to work.

She agreed (that) we needed to reconsider our plans.

He denied having anything to do with her.

They accused the boys of cheating on the exam.

He apologized for being late.

This post is password protected. To view it please enter your password below:


Porovnávání je základ dobrého výběru. Proto zde uvedu nejběžnější slova používaná právě při porovnávání. Porovnávání stejných nebo podobných vlastností se v AJ označuje jako “comparing“, naopak porovnávání rozdílných vlastností se označuje jako “contrasting“. Ostatně i v českém jazyce najdeme slovo “kontrast“, což znamená rozdíl.

Tato tabulka uvádí některá nejběžnější slova používaná při porovnávání:

  COMPARING

  SAME AS stejně jako
  LIKE jako
  AS…AS tak jako
  AS WELL, TOO, ALSO, EITHER také
  SIMILAR TO podobný něčemu/-komu
  BOTH oba,-ě
  CONTRASTING

  UNLIKE na rozdíl od
  IN CONTRAST TO na rozdíl od
  WHEREAS/WHILE zatím co
  ON THE OTHER HAND na druhou stranu

This post is password protected. To view it please enter your password below:


This post is password protected. To view it please enter your password below:


This post is password protected. To view it please enter your password below: