Přejít na obsah

Archiv

Archiv pro April, 2010

V první části tohoto miniseriálu jsme se zabývali vazbou used to. Dnes se podíváme na vazbu to be used to.

Opět začneme krátkým videem z filmu Apollo 13, ve kterém hlavní roli ztvárnil výborný herec Tom Hanks. Video spustíte kliknutím na tento odkaz – videoklip – to be used to.

Tentokrát jde o velmi krátkou ukázku. Party pořádaná na počest přistání Armstronga na Měsíci skončila. Poslední hosté zrovna odešli a pan Lovell (Tom Hanks) je spolu se svou manželkou na terase svého domu. Je zaměstnán pozorováním Měsíce, když v tom přichází jeho manželka a říka: “You´re drunk, Lovell.” (Jsi opilý, Lovelle.). Tom Hanks na to odvětí, “Yeah, I´m not used to the champagne.” (Jo, nejsem zvyklý na šampaňské.). Máme tady tedy frázi to be used to s významem být zvyklý. Oproti used to je tady navíc sloveso to be v příslušné osobě. Pro jednotlivé osoby v kladné a záporné oznamovací větě tedy platí:

I´m (not) used to the champagne.

You´re (not) used to the champagne.

He, She, It´s (not) used to the champagne.

We, You, They´re (not) used to the champagne.

Nyní si zkuste říct pár vět, popisujících na jaké věci jste/nejste zvyklí – I´m used to the… /I´m not used to the …

“I´m used to my car. I´m not used to this town.”

Co když budete ale chtít říct, že jste/nejste zvyklí na nějakou činnost, ne věc. Potom je nutné si pamatovat, že po vazbě to be used to má sloveso vždy ING tvar.

“Tom Hanks is not used to drinking the champagne.”, “I´m used to driving my car.”, “I´m not used to living in this town.”.

Zkuste odpovědět na otázku co jste zvyklí dělat – “What are you used to doing?”

V souvislosti s vazbou být zvyklý je dobré si zapamatovat také výraz get used to, v minulosti got used to - zvyknout si. “I don´t like it but I can get used to it.” (Nelíbí se mi to, ale mohu si na to zvyknout.) , “I´ll never ever get used to it.” (Na to si nikdy v životě nezvyknu.).

V tomto krátkém článku na pokračování, který se týká vazeb used to a be used to, začneme první zmíněnou vazbou.

Úkol číslo 1 : přehrajte si tento krátký videoklip - used to, snažte se soustředit na to, co se ve videoklipu děje – někdo procházi fotky v albu, obrací stránku po stránce a vzpomíná

Úkol číslo 2: přehrajte si videoklip znovu, tentokrát se snažte zachytit co nejvíce známých slov (titulky Vám určitě pomohou) - this, my, dream, childhood, atd. Pro pokročilé studenty to nebude problém, začátečníci použijí svého kamaráda – slovník.

Úkol číslo 3: přijít na to, co znamená vazba used to; Stále Vám překlad nedává smysl? Možná je to tím, že tápete jak správně přeložit onu vazbu used to. Use znamená používat, ovšem to moc nedává smysl v tomto konkrétním kontextu.

Vyjděte z úkolu 1 – někdo obrací stránku po stránce v albu a … a vzpomíná. Vžijte se do situace, kdy držíte v rukou album a ukazujete někomu fotky z Vašeho dětství. Nebo kdy se se svým starým známým procházíte místy, kterými jste se procházeli za mlada. Co při tom v češtině asi říkáte, kromě “jak ten čas letí”? Odhadnul bych, že to bude něco jako … “Tak tohle býval náš dům.”, “Tady jsem chodíval do školy.”, “Tady na rohu na mě vždycky čekával Pepíček/Anička.”, atd. Takže tady máme …býval, chodíval, čekával… A to je celé tajemství vazby used to.

Jak by jste tedy přeložili výše zmíněné věty “Tak tohle býval náš dům.”, “Tady jsem chodíval do školy.”, “Tady na rohu na mě vždycky čekával Pepíček/Anička.”.

Vazba used to se používá k popisu něčeho, co bylo běžné v minulosti, co člověk dělával, koho potkával, s kým si hrával, ovšem nyní je to již daleká minulost, nyní to už nedělá, s oním člověkem se nepotkává a dávno si s ním nehraje. Prostě to všechno odvál čas.

Pro kontrolu uvádím překlad výše zmíněných vět: This used to be my house. I used to attend school here. Pepicek/Anicka used to wait for me on the corner here.

A jak vypadají další typy vět? Otázka, oznamovací věta záporná? Prozkoumejte následující vzorec. Zjistíte, že nejde o nic jiného, než o základní pravidla vztahující se k tvoření otázek a oznamovacích vět v minulém prostém času. V otázce a záporné oznamovací větě jsou možné dva tvary – use to/used to.

DID YOU USE TO ________?

YES, I DID. I USED TO ________.

NO, I DIDN´T. I DIDN´T USE TO _________?

Nyní byste si uvedený vzorec měli několikrát procvičit. Opakování matka moudrosti. I used to do it a lot when I was studying English.

Na závěr si možna říkáte, že se bez vazby used to obejdete. Že stačí použít prostý čas minulý. Na místo “This used to be my childhood dream.” by stačilo říct prostě jen “This was my childhood dream.”. To je sice pravda, ale zkuste si říct v češtině věty “To býval můj dětský sen.” a “To byl můj dětský sen.”. První verze zní uším tak nějak poetičtěji a jakoby více ukazovala na to, že ty časy se už nevrátí. Nezdá se Vám?

V tomto článku se podiváme na to, jak se dá využít video při výuce jazyka. V našem případě použijeme scénu z filmu Apollo 13, ve kterém hlavní roli ztvárnil vynikající herec Tom Hanks, jeden z nejslavnějších herců současnosti. Video je tak aktuální a pro studenty přitažlivé. Scéna zachycuje skupinu lidí během večírku. Tedy situace rovněž velmi oblíbená. Cílem je navodit u studentů pocit, že jsou součástí scény a tím dosáhnout motivace účastnit se aktivně začátku hodiny. Nenásilnou formou jsou procvičeny různé gramatické jevy (časy, způsobová slovesa, tvoření otázek, tázací zájmena, atd.). Studenti se rovněž naučí nová slovíčka týkající se popisu pokoje nebo domu.

Odkaz na zmiňovanou scénu z filmu naleznete zde: apollo13

Lesson Plan – začátek hodiny

  1. Před prvním spuštěním videa vyzvěte studenty, aby se snažili zapamatovat si co nejvíce věcí, které ve scéně uvidí. Po skončeni studenti jmenují nejméně 10 věcí. Pokud je už nic nenapadá, můžete se jich sami zeptat: Was there a baseball bat? Was there a fridge? Was there anybody wearing something on his head? nebo se schválně můžete zeptat na věc, která ve scéně nebyla: Was there a TV? Následně můžete studenty naučit nová slova – napadá mě třeba wordlist  in the house, room a podobně. Aktivita v této fázi je vhodná pro studenty všech úrovní. Tedy již začátečníci mohou takto s videem pracovat a pomalu nechávat své uši přivyknout skutečné angličtině v reálné situaci. Pro pokročilé studenty je to dobré zahřívací kolo.
  2. Video přehrajte znovu. Tentokrát však zastavujte video vždy, když se ve scéně děje něco zajímavého a nechte studenty, aby se vžili do role jednoho z herců a vymýšleli, co asi tak může v dané situaci říkat. Např. na začátku vstupuje T.Hanks s bednou pod paží. Studenti se mohou vžít do jeho role a říkat věty typu: So, I´m here. I´ve got a box full of the champagne. Vžít se mohou také do jiných herců, např. žena v oranžovém se seznamuje s T.Hanksem a může pronášet věty: Hi, nice to meet you. nebo It´s been a long time since I saw youYou´ve got a lovely house. Haven´t we met before? atd. Chce to jen popustit uzdu fantazii. Studenti, kteří s tím mají problém budou potřebovat pomoci tak, že možné věty budete říkat v češtině a oni je přeloží. Tak projděte celé video. V této fázi je to více méně na studentech, jaké věty vymyslí, oni si aktivitu řídi, vy dohlížíte. Tato fáze je opět vhodná pro studenty všech úrovní. Je jasné, že začátečníci budou vytvářet jen velmi jednoduché věty a často za vaší asistence.
  3. Video přehrajte znovu. Tentokrát budete aktivitu vést vy. Najděte ve videu pár situací, na které by se daly vymyslet věty za použití gramatiky, kterou chcete procvičit (třeba gramatika z minula). Např. procvičení časů – I see you´ve got pictures of the Moon here. Have you ever been to the Moon. When did you fly there? You have never told me. Atd.Možností je nepřeberné množství, chce to jen nápaditost ze strany učitele. Navíc takto studentům ukážete, že se daná gramatika opravdu v praxi používá. Tato fáze je vhodná pro všechny úrovně.
  4. V poslední fázi můžete video přehrát s titulkami a studenti se je snaží přeložit za vaší asistence. Ve dvojicích také mohou třeba zkusit zahrát momenty z videa. Tato fáze se již hodí spíše pro pokročilejší studenty.

Následovat může konverzace třeba na téma parties apod. Různých variant je mnoho. Toto je jen jedna z nich.

V praxi se mi tento druh aktivity velmi osvědčil. Studenti jsou vtažení do děje, sami tvoří věty, protože vcítit se do role herce je pro ně docela zábavné. Pokud máte ve skupině nějakého šprýmaře, pak se těšte na věty, které vymyslí. Určitě se pobavíte a hodina nezačne tradičním Ok, so what were you doing at the weekend?.

Tato aktivita je však trochu náročnější na technické vybavení a vyžaduje notebook. Nicméně již není raritou potkat takto vybavené učitelé.

Budu rád, pokud vám tato aktivita pomůže spestřit vaše hodiny a poskytne vám tak inspiraci.

Jedním z nejtěžších zaměření v angličtině je zaměření na finance a právo. Co takhle kombinace obou? Věc pro opravdové labužníky tak, jako výraz Arm´s Length. Tento výraz najdete jak ve finanční, tak i právní angličtině. Doslovný překlad je délka paže. V oboru finance a práva ale zcela jistě nejde o to, jak má kdo dlouhé končetiny.

S tímto výrazem jsem se setkal při překládání směrnic týkajících se převodních cen (transfer prices) a dlouho jsem hledal správný překlad. Měl jsem mnoho variant, ale jen jediná je správná. Porovnáním české legislatívy a překládaného dokumentu jsem získal jediný správný překlad a tím je tržní odstup.  Zmínku o aplikování principu tržního dstupu naleznete např. v pokynu č. D – 258 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny. Jde o to, že společností, které jsou součástí nadnárodních skupin (sdružené společnosti) musí stanovit ceny za služby nebo zboží poskytované společnostem v rámci skupiny tak, aby byly srovnatelné s cenami za služby a zboží dodávanými nezávislé společnosti, tedy společnosti, která nepatří do skupiny nadnárodní firmy. Tento pricip se nazývá v anglickém jazyce Arm´s Length. Princip tržního odstupu je jakýsi princip rovnosti a férového podnikání.

Pokud tedy budete někdy překládat text týkající se problematiky tvorby převodních cen, potom jistě na tento pojem narazíte. Tento pojem se týká především oboru finance, účetnictví (především daně) a právo.

CONVERSATION:

A: This cake was very yummy.
B: I´ll buy one more piece for you.
A: No, thanks, I´ve had enough. And it´s too expensive.

Malé, ale šikovné… Tak to by se dalo říct i o anglických slovech enough a too (klikni pro výslovnost), o kterých si dnes něco řekneme. Obě slova se v anglickém jazyce hojně používají a to jak v mluveném, tak i psaném projevu.

Is you coffee hot enough? (příd.jm.)

He didn´t work hard enough. (příslovce)

We have enough bread. (podst.jm.)

They don´t have enough food.

Slovo enough je nejčastěji překládáno jako „dost“ a jak je vidět na příkladech, používá se před přidavným jménem nebo příslovcem. Hojně se také používá před podstatným jménem. V tomto případě je slovosled stejný jako v češtině.

Anglické slovo too je součástí prvních slovíček, které se studenti učí, když s angličtinou začínají. Překlad je jednoduše „také“. Během dalšího studia jazyka se však brzý dovědí, že dalším významem je „příliš“. A právě o tento význam nám zde půjde.

This coffee is too hot. (příd.jm.)

He works too hard. (příslovce)

Z příkladu je vidět, že too se používá před přídavným jménem a příslovcem. Pravý opak oproti enough.

Další použití:

Enough a too spolu s přídavným jménem mohou být následovaná „for someone/something“:

She isn´t experienced enough for this job.

The coffee is too hot for me.


Také můžeme použít infinitiv s TO po enough a too spolu s příd.jm./příslovcem:

The coffee was too hot to drink.

She isn´t old enough to get married.


Na závěr snad jen zmíním slovo very, se kterým je často zaměňováno slovo too. Very znamená „velmi“ a vyjadřuje fakt (He speaks very quickly.), kdežto too naznačuje na nějaký problém (He speaks too quickly.).

Zde je prostor pro příspěvky týkající se tlumočení.

Když jsem před nedávnem překládal smlouvu týkající se finančních služeb, narazil jsem na výraz payment Factory. Doslovný překlad – platební továrna – je, jak jistě uznáte, nevhodný. Nejen ve finanční angličtině existuje spousta výrazů, které se do češtiny prostě nepřekládají. Nikoho již dnes nepřekvapí, když uslyší slova jako míting, marketing nebo uvidí na bankomatu napsáno ATM. Pokud vám poslední zkratka připadá povědomá, tak vězte, že je to anglická zkratka pro bankomat (Automated Teller Machine).

Mohlo by spojení payment factory být jednim z takových přejatých výrazů? Nebo existuje vhodný a zažitý překlad? Tak přesně to bych rád zjistil. Proto neváhejte napsat své nápady k překladu výrazu payment factory.

Výuka

Apr 15

Tato rubrika je věnována výuce cizích jazyků.